Свет без књиге, свет је дивљака.    Николај Александрович Морозов

Циљеви и задаци Удружења

Удружење ”Адлигат” је основано како би унапредило културу, уметност и међународну сарадњу наше земље, али и других народа и земаља. Баштинимо и промовишемо културно и уметничко благо своје земље, али и свих других држава света, уз сталну међународну размену и сарадњу.

Главни задатак Удружења је формирање и успешно пословање Библиотеке Лазић (од 1882), Музеја српске књижевности и Музеја књиге и путовања.

По статуту, Удружење је основано ради остваривања следећих циљева и задатака:

Општи циљеви

 • Промоција културе, уметности, науке и знања уопште, као врхунских вредности човечанства;
 • Представљање Србије и српског народа путем духовног ствралаштва и уметничких, културних и научних вредности;
 • Међународна сарадња са другим културама, државама и народима из целог света и њихово представљање у Србији;
 • Промоција књиге и читања међу свим категоријама становништва, са посебним освртом на заштићене категорије;
 • Очување и ширење духа толеранције и различитости;
 • Развој позитивног односа према култури, уметности, науци и толеранцији различитости;
 • Помоћ и организовање научног и стручног истраживања у области културе, уметности и науке;
 • Изградња и очување свести о значају културе, науке и уметности;
 • Очување и промоција писане речи и заштита ауторских права;
 • Едукација и стручно усавршавање, организовање конгреса, семинара, радионица и предавања, уз учешће специјализованих стручњака;
 • Подстицај образовања младих, а посебно деце заштићених или мањинских категорија становништва;
 • Подстицање заштите и одрживог коришћења природе и културног наслеђа;
 • Омасовљавање учешћа грађана у културним и уметничким активностима;
 • Побољшање услова за бављење културом и уметношћу;
 • Унапређење и очување културних и уметничких вредности и помоћ при њиховом стварању;
 • Промоција сазнајних путовања и културног туризма; промоција индивидуалних путовања, тзв. бекпекер-туризма;
 • Домаћа и међународна институционална сарадња са невладиним сектором, другим организацијама и јавним установама из области којима се бави Удружење (библиотеке, музеји, позоришта, уметничке галерије, итд.);
 • Промоција одрживог развоја и еколошке свести становништва;
 • Друге активности, укључујући хуманитарни рад на другим пољима, које су у функцији остваривања основних циљева Удружења.

Посебни циљеви

 • Очување Библиотеке Лазић (од 1882), њено унапређење, омогућавање јавног коришћења фондова и презентација фондова у јавности;
 • Стварање Музеја књиге и путовања, Музеја српске књижевности и/или музејских (изложбених) поставки у оквиру Библиотеке Лазић;
 • Стварање збирке библиотека-легата важних интелектуалаца или породица и чување тих колекција у њиховој целости за следеће генерације;
 • Стварање Музеја Новосадске рације у Новом Саду али и других музеја и библиотека широм Србије;
 • Помоћ другим библиотекама, музејима и сличним институцијама;
 • Стварање збирки стране књиге, публикација из свих земаља и свих култура света, представљање целокупне људске цивилизације, историје и културе путем пре свега књига, а затим и других предмета;
 • Стварање збирки угрожене литературе и предмета, а посебно старе и ретке књиге, литературе о мање познатим државама и народима, забрањене и цензурисане литературе, у оквиру Библиотеке Лазић;
 • Старање о повереним легатима, итд., у оквиру Библиотеке Лазић;
 • Очување и промоција српске културе;
 • Промоција словенског повезивања и стварање свесловенске библиотеке;
 • Очување сећања на важне личности из области културе, уметности и науке, посебно са територије Србије, које су на неки начин повезане са Удружењем, али и других важних личности из српске и светске историје;
 • Очување традиције сећања на породицу Лазић;
 • Осмишљавање ревитализације културолошке и туристичке понуде Србије и културолошка реафирмација Србије у међународним оквирима;
 • Промоција културних права и права на духовни развој заштићених категорија становништва (деца, тинејџери, студенти, пензионери, инвалиди, националне мањине, итд.).

Ради остваривања својих циљева и задатака, Удружење, нарочито:

 • организује рад и активности Музеја књиге и путовања;
 • организује рад и активности Музеја српске књижевности;
 • организује рад и активности Библиотеке Лазић (од 1882)
 • организује рад и активности Музеја Новосадске рације у Новом Саду
 • организује стручне састанаке, семинаре, конгресе, предавања и мултимедијалне промоције у земљи и иностранству;
 • врши усмеравање и едуковање кадровског потенцијала ради развоја и унапређења културе, уметности и међународне сарадње;
 • ангажује своје ресурсе у изради научних, информатичких и других пројеката из датих и сродних области;
 • прикупља, чува и обрађује књижевну, научну, стручну и остале врсте литературе;
 • подстиче међународну размену и унапређује међународну сарадњу;
 • обезбеђује пружање професионалне помоћи;
 • сарађује са другим удружењима из истих и сродних области, као и са другим организацијама у земљи и у свету;
 • сарађује са медијима ради популаризације културе, уметности и међународне сарадње и информисања јавности о раду и резултатима Удружења.

Удружење организационо обједињује и стручно усмерава рад чланова Удружења.

Удружење ће своје циљеве и задатке реализовати својом јавном делатношћу на основу усвојених планова и програма рада.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Занимљиви експонати

 • Рукопис књиге “Споредно небо“ Васка Попе и књиге са његовим посветама, Легат Миодрага Павловића.

  Рукопис Васка Попе

 • Будистички молитвеник из Мијанмара, осликан са једне стране животописом Буде, а са друге руком исписаним молитвама. На корицама се налазе бакарне фигуре слонова. Набављен је за Музеј у џунглама северног Мијанмара.

  Mолитвеник из Мијанмара

 • Рукопис песме сер Тина Ујевића

  Рукопис Тина Ујевића

 • Део наше збирке ратних издања штампаних на Крфу, чију је дигитализацију организовала Британска библиотека из Лондона уз сарадњу са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“

  Ратна издања са Крфа

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers