Najbolji prijatelj mi je onaj ko mi pruži knjigu koju nisam čitao.    Abraham Linkoln

Kolekcije

Fond Biblioteke je podeljen u više desetina kolekcija, koje sačinjavaju više od stotinu podkolekcija. Ovde izdvajamo nekoliko najznačajnijih celina.

 

Kolekcije knjiga određenih zemalja

Najveći deo fonda Biblioteke je podeljen po kontinentima i zemljama o kojima knjige govore. U okviru svake pojedinačne zemlje materijal je podeljen po temama, uglavnom na književnost, istoriju, geografiju, umetnost, učenje jezika i sitni propagandni materijal (razglednice, karte, prospekti) i opšte. Knjige su sakupljane najvećim delom u samim zemljama o kojima govore. Pošto su sakupljane širom sveta, kako u metropolama, tako i u džunglama, često predstavljaju retkost i u tim zemljama.

Kolekcija Srbije

Kolekcija Srbije je središnja kolekcija Biblioteke. Trenutno se u njoj nalazi više od 70.000 publikacija srpske etnografije, istorije, umetnosti, geografije i književnosti. Tokom sakupljanju materijala posebno se obraća pažnja na knjige sa autogramom autora i na knjige o Srbiji ili srpskih autora štampane ili prevedene u inostranstvu (serbika). U Biblioteci se formira posebno odeljenje srpske dijaspore, koje u svom fondu već ima oko 5.000 bibliografskih jedinica.

Kolekcija Azije

To je jedna od najboljih kolekcija Azije na ovim prostorima. Skoro sve države Azije imaju svoje zasebne podkolekcije, kao na primer Kina (3000 publikacija), Indija (2.000 knjiga), kao i Tajland, Kambodža, Indonezija, Kazahstan, Azerbejdžan, Mongolija, Laos, Koreja, Mjanmar itd. Pored knjiga o ovim zemljama, u fondu se nalazi i veliki broj publikacija na lokalnim azijskim jezicima kao i knjiga na neobičnim materijalima (bambus, palmino lišće, izmet slona, tikovo drvo itd).

Kolekcija Australije i Okeanije

Oko 600 knjiga o Australiji i okolnim državama predstavlja važan izvor znanja za svakog koga zanima ovaj deo sveta. Posebno je retka kolekcija knjiga o Aboridžinima.

Kolekcija Južne i Severne Amerike

Ovu kolekciju čini oko 30.000 knjiga. Najveće podkolekcije su posvećene Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Značajna je i kolekcija o Karipskim ostrvima i zasebna kolekcija posvećena Južnoj Americi.

U fondu se nalazi specijalizovana biblioteka kanadistike sa više od 3.000 naslova; najveća i najkvalitetnija takva kolekcija u regionu.

Kolekcija Afrike

Kolekcija knjiga ovom kontinentu čini jednu od najboljih kolekcija publikacija o Africi u ovom delu Evrope, sa više od 20.000 bibliografskih jedinica.

Formirane su posebne podkolekcije Severne, Južne, Istočne, Centralne i Zapadne Afrike.

Ističemo podkolekciju Egipta sa sekcijom o Koptima koju organizuje Američki univerzitet u Kairu, podkolekciju Etiopije dogovorenu sa Narodnom bibliotekom Etiopije u Adis Abebi uz podršku srpske ambasade i diplomate Orete Jovanović i podkolekciju Sudana dogovorenu sa srpskim počasnim konzulom u Kartumu, gospodinom Ahmedom Abdelom Muhamedom.

Kolekcija Evrope

Ovo je najveća kolekcija u Biblioteci, sa velikim podkolekcijama svih evropskih država, a posebno Rusije, Francuske, Nemačke i Engleske. Zanimljive su značajne kolekcije o manjim državama, kao na primer o Malti, Irskoj, Holandiji, Belgiji, Luksemburgu, Lihtenštajnu, Monaku, Sloveniji (najbolja u regionu) itd.

Kolekcija Evrope je podeljena na sledeće celine: Južna Evropa, Severna Evropa, Istočna Evropa i Rusija, Zapadna Evropa.

Biblioteka se specijalizuje za fondove knjiga istočnoevropskih država i germanistike.

Posebno je značajna kolekcija slavistike, zahvaljujući legatima prof. Bogdana Terzića i Nikole Medvedeva. Zahvaljujući Legatu Petera Urbana u našem fondu se nalazi jedna od najboljih kolekcija publikacija o Čehovu na svetu.

Kolekcija o Rusiji je formirana u dogovoru sa više ruskih institucija, tokom posebnog istraživačkog putovanja u 63 provincije Ruske federacije; sadrži više od 100.000 publikacija, uz posebnu kolekciju mapa, prospekata i razglednica.

 

Tematske kolekcije

Tematske kolekcije su napravljene za onaj materijal koji nije pogodan za raspoređivanje po geografskom kriterijumu (npr. nauka), kao i za one kolekcije koje zbog svoje važnosti ili tipa građe više odgovaraju stvaranju zasebne kolekcije.

Kolekcija stare i retke knjige

Zaseban fond stare i retke knjige sadrži više od tri stotine publikacija štampanih pre 1800. godine, zaseban fond srpske stare knjige štampane pre prihvatanja Vukove reforme 1867, kao i više od deset hiljada retkih knjiga. U našem fondu nalaze se i pojedini dokumenti iz XIV veka koji su od velikog značaja za srpsku istoriju..

Kolekcija ratnih izdanja

U fondu Biblioteke se nalazi posebna kolekcija ratne štampe. Posebno je bogata kolekcija Prvog svetskog rata, sa više od 300 knjiga i više od 1.000 brojeva periodike u periodu 1914-1918 godina. Radi se većim delom o retkim materijalima koji i po zakonu imaju status kulturnog dobra. Digitalizaciju većeg dela tog fonda organizovala je Britanska biblioteka u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“. Značajna je i kolekcija materijala iz Drugog svetskog rata, i publikacija štampanih tokom 1999. godine.

Kolekcija minijaturnih knjiga

Kolekciju od više od 500 minijaturnih knjiga kruniše jedna od najmanjih knjiga na svetu, veličine svega 3,5 milimetara.

Kolekcija svetskih religija

Ovu kolekciju čini nekoliko zasebnih celina posvećenih različitim denominacijama hrišćanstva, te budizmu, hinduizmu, islamu itd. Postoji zasebna kolekcija Svetih pisama, sa više od četiri stotine Biblija na različitim jezicima, kao i kolekcija Kurana, sa prevodima na pedesetak jezika.

Pošto je Biblioteku Lazić osnovao sveštenik Mihajlo Lazić u XVIII veku, posebno je obimna i značajna kolekcija pravoslavne literature, sa više hiljada naslova, uključujući crkvene knjige pre 1800. i zasebnom kolekcijom Manastira Hilandar sa kojim naše Udruženje sarađuje od svog osnivanja. Postoje zasebne kolekcije srpskog, ruskog i afričkog pravoslavlja.

U fondu se mogu naći retke publikacije donete iz celog sveta malo poznatih religija.

Kolekcija komunizma „Živojin Vuković“

Tokom masovnog uništavnja komunističke literature, Biblioteka je pokušala da nešto od tog materijala sačuva za sledeće generacije kao materijalni dokaz jednog vremena i jednog načina razmišljanja. Tako je nastala jedna od najvećih kolekcija komunizma na ovim prostorima, koja broji više hiljada knjiga. Kolekcija nosi naziv po Živojinu Vukoviću, časnom komunisti čije su knjige važan deo kolekcije. Živojin Vuković je učestvovao na više od 20 dobrovoljnih radnih akcija (17 puta proglašavan udarnikom), bio je profesor marksizma radnicima i dugogodišnji predsednik radničkog saveta jednog od giganata komunističkog razvoja – preduzeća Trudbenik. U fondu se nalazi i fotografija sa potpisom J.B. Tita, poklon Vlade Šestana, šefa kabineta Josipa Broza.

Kolekcija prava, ekonomije, politike i sociologije

Podkolekcija pravne literature sa više od dvadeset hiljada bibliografskih jedinica jedna je od značajnijih u regionu. Formirana je zahvaljujući Advokatskoj kancelariji „Lazić“ i Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Značajne donacije upućene su i od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Osijeku. Digitalizaciju stare i retke pravne literature u našem fondu organizvala je Britanska biblioteka u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“. Za formiranje ovog fonda posebno se zahvaljujemo našem osnivaču, Svetlani Mirčov.

Podkolekcija ekonomije nastala je zahvaljujući našem osnivaču Mihailu Jovanoviću i danas broji više od deset hiljada bibliografskih jedinica.

Kolekcija sociologije nosi naziv po našem osnivaču, sociologu Milošu Nemanjiću, zahvaljujući kome je formirana i broji više od pet hiljada bibliografskih jedinica.

Kolekcija prirodnih nauka

Ovu kolekciju čini više od 200.000 bibliografskih jedinica, a posebno je značajna kolekcija ruske naučne periodike.

Kolekcija je podeljena na podkolekcije fizike, hemije, matematike, informatike, medicine itd. U fondu se mogu naći knjige iz različitih perioda za svaku od ovih tema, tako da se može pratiti istorijski razvoj ovih nauka.

Posebno je značajna kolekcija medicine, koja nosi naziv „Vukica i Ivo Bešević“ po jednom od najuspešnijih srpskih dečjih hirurga i njegovoj supruzi koja je njegovu ličnu biblioteku poklonila Biblioteci.

Kolekcija sporta i saobraćaja

To je jedna od većih takvih kolekcija u regionu, sa više hiljada publikacija o fudbalu, košarci, odbojci, šahu, plivanju, te određenim vrstama saobraćajnih sredstava (automobili, vozovi, avioni, brodovi itd).

Kolekcija je formirana uz pomoć Bona Fide Studio iz Londona.

Kolekcija domaćinstva

Kolekcija posvećenim domaćim radinostima (šivenje, tkanje i sl) sa zasebmom podkolekcijom knjiga o kulinarstvu, te posebnim kolekcijama knjiga posvećenim modi, lepom ponašanju, formiranju porodice itd.

Posebne kolekcije filatelije, numizmatike, značaka i gramofonskih ploča

U fondu Biblioteke nalazi se 120.000 različitih poštanskih markica iz više od 800 zemalja i entiteta sveta, od kojih većina više ne postoji, kao i 5.000 primeraka štampanog i oko 3.000 primeraka kovanog novca. 

U fondu postoji i posebna kolekcija gramofonskih ploča, ali i gramofonskih uređaja, kao i kolekcija značaka.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Zanimljivi eksponati

 • Милош Црњански, Ламент над Београдом, Гарамонд, Јоханесбург, 1962, прво издање, Легат Милована Данојлића, 21. од 25 примерака на специјалној хартији.  

  Prvo izdanje Lament nad Beogradom

 • Moltivenik sa Šri Lanke, zbog visokih temperatura blizu pojasa ekvatora, monasi često prave knjige u obliku lepeze, tako da se vernici, između čitanja molitvi, knjigom mogu i rashladiti

  Moltivenik u obliku lepeze

 • Budistički molitvenik iz Mijanmara, oslikan sa jedne strane životopisom Bude, a sa druge rukom ispisanim molitvama. Na koricama se nalaze bakarne figure slonova. Nabavljen je za Muzej u džunglama severnog Mijanmara.  

  Molitvenik iz Mijanmara

 • Rukopis pesme ser Tina Ujevića  

  Rukopis Tina Ujevića

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers